PROPOZICE SILESIA BIKE MARATHONU 2024

Závod je součástí ŠKODA AUTO Českého poháru horských kol v maratonu
a je partnerským závodem seriálu PRIMA CUP.

Pořadatel si vyhrazuje právo na organizační změny, proto sledujte aktuality na hlavní stránce závodu.
Čtěte informační e-maily zasílané pořadatelem, které mohou být zařazeny do hromadné pošty, příp. do SPAM.

Termín:

Sobota 18. 5. 2024

Klasifikace:

maraton horských kol,
vybrané kategorie jsou zařazeny do ČP XCM

závod jednotlivců
závod tříčlenných družstev
závod firemních týmů na 55 km

Pořadatel:

BIKE SPORT CLUB

Česká 2, Opava 6, 74706

IČ 68 94 19 19

mobil: 608 250 650 (organizace závodu)

mobil: 731 362 645, 777 242 989 (přihlášky, startovné)

e-mail: bsc@opava.cz

Startovní pole má limit 1000 závodníků!

 650 závodníků na trati 55 km

350 závodníků na trati 90 km

Centrum závodů:
Opava-Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul.

Trať:
Opava, Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Jelenice, Podhradí, Zálužné, Dubová, Žimrovice, Bohučovice, Chvalíkovice, Opava

Délky tratí:

A: 90 km – převýšení 2250 m

B: 55 km – převýšení 1265 m

C: 20 km – převýšení 330 m, 10 km

D: 5 km, 2.5 km, 500 m, 200 m

Kategorie:

– Pro zařazení do kategorií na tratích A, B je rozhodující rok narození.

– Rok narození určuje zařazení na příslušnou délku závodu u tratí C a D.

Trať A – 90 km

ČP XCM Muži Elite / AMEL / 19 a více let s licencí ČSC (2005 a st.)

ČP XCM Muži Hobby / AM19-34 / 19 – 34 let (1990 – 2005)

ČP XCM Muži Masters / AM35-44 / 35 – 44 let (1980 – 1989)

ČP XCM Muži Masters / AM45-54 / 45 – 54 let (1970 – 1979)

ČP XCM Muži Masters / AM55+ / 55 let a více (1969 a starší)

ČP XCM Ženy Elite / AZEL / 19 a více let s licencí ČSC (2005 a st.)

ČP XCM Ženy Hobby / AZ19-34 / 19 – 34 let (1990 – 2005)

ČP XCM Ženy Masters / AZ35-44 / 35 – 44 let(1980 – 1989)

ČP XCM Ženy Masters / AZ45+ / 45 let a více (1979 a st.)

Trať B – 55 km

ČP XCM Kadeti / BM15-16 / 15 – 16 let (2008 – 2009)

ČP XCM Junioři / BM17-18 / 17 – 18 let (2006 – 2007)

Muži 19 – 34 / BM19-34 / 19 – 34 let (1990 – 2005)
Muži 35 – 44 / BM35-44 / 35 – 44 let (1980 – 1989)
Muži 45 – 54 / BM45-54 / 45 – 54 let (1970 – 1979)
Muži 55+ / BM55+ / 55 let a více (1969 a st.)

ČP XCM Kadetky / BZ15-16 / 15 – 16 let (2008 – 2009)

ČP XCM Juniorky / BZ17-18 / 17 – 18 let (2006 – 2007)

Ženy 19 – 34 / BZ19-34 / 19 – 34 let (1990 – 2005)
Ženy 35 – 44 / BZ35-44 / 35 – 44 let (1980 – 1989)
Ženy 45+ / BZ45+ / 45 let a více (1979 a st.)

Trať C – 20 km

ČP XCM Starší žáci / CM13-14 / 13 – 14 let (2010 – 2011)

ČP XCM Starší žákyně / CZ13-14 / 13 – 14 let (2010 – 2011)

T – Tandemy zrakově postižených bez rozdílu pohlaví a věku. (Individuální přihlašování pře e-mail i platba startovného.)

Trať C – 10 km

ČP XCM Mladší žáci / CM11-12 / 11 – 12 let (2012 – 2013)

ČP XCM Mladší žákyně / CZ11-12 / 11 – 12 let (2012 – 2013)

Trať D – 5 km

Starší hoši / DM9-10 / 9 – 10 let (2014 – 2015)
Starší dívky / DZ9-10 / 9 – 10 let (2014 – 2015)

Trať D – 2.5 km

Mladší hoši / DM7-8 / 7 – 8 let (2016 – 2017)
Mladší dívky / DZ7-8 / 7 – 8 let (2016 – 2017)

Trať D – 500 m

Předškoláci 5 – 6 let chlapci / DM5-6 / (2018 – 2019)
Předškoláci 5 – 6 let dívky / DZ5-6 (2018 – 2019)

Trať D – 200 m (kola i odrážedla)

Předškolní 0 – 4 roky chlapci / DM0-4 / (2020 a mladší)
Předškolní 0 – 4 roky dívky / DZ0-4 / (2020 a mladší)

Pozn.: U nejmenších závodníků ve věku 0 – 4 roky můžete volit mezi jízdou na kolech nebo na odrážedlech podle výkonnosti dítěte. Kola s přídavnými kolečky nejsou povolena.

Přihlášky – jednotlivci:

od 1. 4. 2024 do pátku 17. 5. 2024 do 19:00 hod. (nebo do naplnění limitu 1000 startujících)

elektronicky: z on-line formuláře

Po úspěšné registraci je účastníkům automaticky zasláno potvrzení o zařazení přihlášky do databáze. Jiný e-mail s pokyny o úhradě startovného již přihlášený účastník neobdrží. Informace, jak uhradit startovné, jsou uvedeny níže v odstavci o startovném a možných způsobech úhrady.

V seznamu startujících se zobrazují pouze platné přihlášky, kontrolu své přihlášky provádějte až po úhradě startovného! Pokud máte startovné uhrazeno a nezobrazujete se více jak dva dny v seznamu přihlášených, kontaktujte pořadatele.

V den závodu se již nelze nově přihlásit.

Přihlášky – družstva:

od 1. 4. 2024 do pátku 17. 5. 2024 do 19:00 hod.

Pro úspěšné přihlášení družstva musíte zadat do přihlášky jména, příjmení a datum narození tří již přihlášených jednotlivců. Všichni tři členové družstva musí závodit na stejné trati. Každý člen družstva jede sám za sebe a časy tří členů se pak sčítají. Společná jízda ani příjezd do cíle není podmínkou. Pořadí v soutěži družstev určuje součet časů tří členů družstva v cíli závodu. V případě, že některý člen družstva závod nedokončí nemůže být družstvo v soutěži hodnoceno.

Pozn.:

* Družstva již žádné další startovné neplatí.
*
Soutěž družstev se vyhlašuje na hlavních tratích 90 a 55 km bez rozdílů kategorií (tedy bez rozdílu věku i pohlaví).
* V případě, že vám přihlašovací formulář neumožní zadat přihlášku družstva, nahlaste nám problém obratem do e-mailu.

Přihlášky – firemní týmy:

Vyplňte přihlášku jako jednotlivci. Jste-li tři zaměstnanci z jedné firmy, vytvořte firemní tým. Oslovte svého zaměstnavatele, že jej chcete reprezentovat a startovat pod hlavičkou firmy. Může vás podpořit a po dohodě s pořadatelem za vás zaplatit startovné na základě daňového dokladu. Buďte aktivní, přesvědčte své kolegy a utvořte firemní tým. Komunikujte zviditelnění vaší firmy s vedením. Pro úspěšné přihlášení firemního týmu musíte v přihlášce družstva zatrhnout, že se jedná o firemní tým. Dále platí stejná pravidla jako v soutěži družstev (viz odstavec „přihlášky – družstva“). Následně budeme potřebovat potvrzení zaměstnavatele, že jste skutečně zaměstnanci firmy.

Pozn: Soutěž firemních týmů se vyhlašuje POUZE na trati 55 km bez rozdílů kategorií.

Pamětní tričko SILESIE:

Pamětní tričko není součástí startovného a lze si jej objednat za 200 Kč v přihlášce, s úhradou nejpozději do 19. 4. 2024! Úhradu za tričko můžete provést i společně s úhradou startovného. Jednou platbou: startovné + 200 Kč.

Velikostní tabulky pro usnadnění výběru velikostí naleznete zde.

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat na hlavních tratích pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář pro souhlas zákonného zástupce si můžete stáhnout zde.

V případě nekonání závodu z důvodu vyšší moci se startovné nevrací.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 10. 5. 2024 za storno poplatek 100 Kč. Po tomto datu se startovné nevrací.
V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině (např. přepis na jinou trať, převod čísla na jiného závodníka atp.) do 3. 5. 2024 bez poplatku. Od 4. 5. 2024 do 16. 5. 2024 za poplatek 200 Kč. Od 17. 5. 2024 a při prezentaci se platí poplatek 300 Kč!

Startovné – tratě 90 a 55 km:
do 3. 5. 2024 – 650 Kč (30 €) s nárokem na tištěné číslo se jménem.
od 4. 5. 2024 do 16. 5. 2024 – 750 Kč (35 €) bez nároku na číslo se jménem.
17. 5. 2024 při prezenci (v pátek)  – 1200 Kč (50 €) bez nároku na číslo se jménem.
v sobotu 18. 5. 2024 (úhrada pouze za již přihlášené závodníky přes on-line formulář) – 1200 Kč bez nároku na číslo se jménem.

Startovné – tratě 20, 10, 5 a 2.5 km, 500 m, 200 m:
do 16. 5. 2024 – 100 Kč
při úhradě startovného do 3. 5. 2024 dostanou děti tištěné číslo se jménem.
při prezenci v pátek 17. 5. 2024 – 150 Kč

Pozn: Startovní listina dětských závodů se uzavírá v pátek 17. 5. 2024 v 19:00! Později již nelze za děti platit startovné a přihlašovat je do závodu.
Startovné nezahrnuje jídlo. Děti dostávají po závodě drobné občerstvení.

Startovné – firemní týmy:
Startovné za firemní tým může za závodníky uhradit zaměstnavatel na základě daňového dokladu po dohodě s pořadateli.
úhrada startovného do 3. 5. 2024 – s nárokem na tištěné číslo se jménem.
od 4. 5. 2024 do 16. 5. 2024 – bez nároku na tištěné číslo se jménem.
při prezenci: v pátek 17. 5. 2024 – bez nároku na tištěné číslo se jménem.

Úhradu startovného proveďte:
převodem na účet pořadatele: mBANK č.ú. 670100-2202088038/6210
(IBAN CZ47 6210 6701 0022 0208 8038, BIC BREXCZPPXXX)
při prezenci hotově za extra zvýšené startovné (viz odstavec „startovné“)

startovné za firemní tým může za závodníky uhradit zaměstnavatel na základě daňového dokladu, po dohodě s pořadatelem

V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol datum narození ve formátu DDMMRRRR. Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

Je možné platit najednou jedním dokladem za více osob, jako VS uveďte datum narození jednoho z vás a e-mailem sdělte jména dalších přihlášených startujících, za které jste platbu provedli. V případě, že je vaše přihláška neplatná i po provedení úhrady startovného, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky 731 362 645, 777 242 989.

Startovné si platí pouze startující jednotlivci, za přihlášku družstva se již startovné neplatí.

Prezence: V centru závodů (mapa)

Pátek 17. 5. 2024 17:00 – 20:00 hod.

Sobota 18. 5. 2024 6:30 – 8:30 hod.

Start:

Místo startu: Opava – Horní náměstí:

Trať A (90 km) – 9:00 hod.
Trať B (55 km) – 10:30 hod.

Místo startu: Areál ZDRAVÍ:

Trať 200 m – 9:45 – Kategorie DMZ0-4
Trať 500 m – 10:00 – Kategorie DMZ5-6
Trať 2.5 km – 10:20 – Kategorie DMZ7-8
Trať 5 km – 10:40 – Kategorie DMZ9-10
Trať 10 km – 11:10 – Kategorie CMZ11-12

Místo startu na mostě přes řeku – po průjezdu závodníků na 55 km trati:

Trať C (20 km) – 11:00 hod. – Kategorie CMZ13-14

Místa startů jsou vyznačená v mapách na stránce s mapama tratí.

Cíl:

Tratě: A (90 km), B (55 km), C (20 km) – Opava-Kylešovice, Areál U Chovatelů
Tratě: 10 km, 5 km, 2.5 km, 500 m, 200 m – Opava-Kylešovice, Areál Zdraví

Občerstvení:

Trať A (90 km) – 4 občerstvovací stanice
Trať B (55 km) – 3 občerstvovací stanice
Pro tratě A, B, C – v cíli teplé jídlo, pivo, nealko.

Časomíra a výsledky:

Měření časů všech kategorií bude provedeno elektronicky ve spolupráci s On line System s.r.o. Měřící čip obdrží závodníci jako součást startovního čísla. Čip se nevrací. V průběhu závodu budou k dispozici průběžné on-line výsledky.

Čip se nemusí načíst, proto kontrolujte svůj výsledek na monitorech dostupných v cíli ihned po svém příjezdu do cíle, případně v tištěné výsledkové listině. Protesty a reklamace lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však 18. 5. 2024 do 16:00 hod. v cílovém prostoru (pořadateli v cíli), před vyhlášením nejlepších závodníků v kategoriích tak, aby byli vyhlášeni skutečně ti nejlepší.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu do 20. 5. 2024 včetně.

Vyhlášení výsledků:

Centrum závodu = Areál U Chovatelů:

11:30 hod.: kategorie DM0-4 a DZ0-4 a DM5-6 a DZ5-6 (tratě 200 m, 500 m)

13:00 hod.: kategorie DM7-8, DZ7-8, DM9-10, DZ9-10, CM11-12, CZ11-12, CM13-14, CZ13-14, Tandemy (tratě 2.5 km, 5 km, 10 km, 20 km)

16:30 hod.: hlavní závod na 90 km a 55 km

Ceny:

Prize money pro trať A – 90 km:
Absolutní pořadí muži: 1. 8.000 Kč, 2. 5.000 Kč, 3. 3.000 Kč, 4. 2.000 Kč, 5. 1.000 Kč
Absolutní pořadí ženy: 1. 4.000 Kč, 2. 2.000 Kč, 3. 1.000 Kč

Poháry pro první tři v každé kategorii, věcné ceny.

Celkový vítěz a vítězné družstvo obdrží putovní pohár.

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Doporučená výbava – mobilní telefon s aplikací Záchranka.

Závod se jede v kategoriích DM0-4, DZ0-4, DM5-6, DZ5-6, DM7-8, DZ7-8, DM9-10, DZ9-10, CM11-12, CZ11-12 na uzavřeném okruhu. Ostatní kategorie jedou za plného silničního provozu (20 km, 55 km, 90 km). Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

„Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a budu dodržovat zákon o lesích a ochraně přírody a krajiny. Veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

Jsem si vědom, že není povolena účast elektrokol, popř. dalších typů kol, které pomáhají jízdnímu kolu v pohybu jinou podporou, než je tělesná námaha účastníka závodu.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem SILESIA bike marathon (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagace na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na:
– rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích
– rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na videích
souvisejících se závodem způsobem, který je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.silesiaopava.cz a na facebookovém profilu závodu, případně také v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu.

Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

Zásady zpracování osobních údajů zde.

 

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.