Zásady zpracování osobních údajů spolku BIKE SPORT CLUB OPAVA

Tyto zásady vydal a dodržuje spolek Bike sport club Opava, se sídlem Česká 2, Opava 6, 747 06, IČ 68941919,
registrovaný Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/40141/99-R dne 14.5.1999,
e-mail: bsc@opava.cz, zastoupený Ing. Michalem Hájkem, předsedou spolku (dále jen „správce“).

  Jméno, příjmení, pohlaví, adresa, datum narození, e-mail a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem:

– identifikace účastníka sportovní akce
– zaslání informací k pořádané sportovní akci.

 

  Vyplněním on-line přihláškového formuláře (příp. tištěné přihlášky jako podkladu pro vyplnění on-line přihláškového formuláře) jsou uživatelem dobrovolně poskytnuty osobní údaje a udělen souhlas správci, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– pohlaví
– adresa
– datum narození
– e-mail
– telefonní číslo

 

  Data jsou nezbytná pro následné bezchybné zpracování výsledků účastníků sportovní akce.

Data k tomuto účelu správce zpracovává po dobu 5 let od posledního přihlášení na sportovní akci. Správce tak činí z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že Vás informace k pořádané akci zajímají nebo je potřebujete.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.
Ze zasílání informačního e-mailu se můžete odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v zaslaném sdělení.
Pokud svůj souhlas odvoláte nebo se odhlásíte ze zasílání informačního sdělení, nebude Vám správce moci zaslat informační e-mail k pořádání akcí, čímž se omezíte v komunikaci s ním.

  Zpracování údajů probíhá na základě smluvních vztahů na zabezpečených serverech.

Údaje jsou uchovány v zabezpečených databázích, které se nacházejí na území EU a nejsou předmětem žádných obchodních transakcí s daty či zveřejňování. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

A. Poskytovatelé softwaru
Ecomail – systém na zasílání informačních sdělení (newsletterů)
Google Disk – zálohy dat
Opavanet – poskytovatel hostingu
Online system – provozovatel časomíry
Foto Kocián – zpracovatel fotogalerií

B. Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

  Vážíme si důvěry účastníků sportovních akcí, které pořádáme.

Při zpracování osobních údajů postupujeme zodpovědně. Řídíme se nařízením GDPR a našimi zásadami o ochraně osobních údajů.

 

  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit


V Opavě 24. května 2018