Předstartovní informace

Předstartovní informace Technické informace: Uzávěrka přihlášek – přihlášky všech jednotlivců (včetně dětí) končí v pátek v 19:00 hodin. Později již nelze podat přihlášku do závodu. Prezentace poběží pro všechny (včetně dětí) v pátek od 17:00 do 20:00 hodin a v sobotu od 6:30 do 8:30 hodin v areálu U Chovatelů. Zde si vyzvedněte svůj startovní balíček…