Startovka se uzavírá

v pátek 19.5.2023 v 19:00 hodin. Později již nelze přihlášku do závodu podat.