Nechcete platit

zvýšené startovné? Podejte příkaz k úhradě včas. Nečekejte až při prezenci!