Propozice 6. ročníku SILESIA Hervis kros 1/2marathonu


Pořadatel: BIKE SPORT CLUB OPAVA (BSC Opava)

Termín: Sobota 22. 10. 2016

Klasifikace: Běžecký kros 1/2marathon - závod jednotlivců, závod tříčlenných družstev.

Kontakt: BSC Opava, Česká 2, 747 06 Opava, tel. 608 250 650, e-mail: bsc@opava.cz

Centrum závodů: Opava - Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul.

Trať: Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Branka, Opava

DÉLKY TRATÍ: Hlavní kategorie 23 km a 12 km.

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ: Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

Trať 23 km

 • A - muži 19 - 39 let (1977 - 1997)
 • B - muži 40 - 49 let (1967 - 1976)
 • C - muži 50 - 59 let (1957 - 1966)
 • D - muži 60 let a více (1956 a starší)
 • E - ženy 19 - 34 let (1982 - 1997)
 • F - ženy 35 - 44 let (1972 - 1981)
 • G - ženy 45 let a více (1971 a starší)

 • Trať 12 km

 • Ak - muži 19 - 39 let (1977 - 1997)
 • Bk - muži 40 - 49 let (1967 - 1976)
 • Ck - muži 50 - 59 let (1957 - 1966)
 • Dk - muži 60 let a více (1956 a starší)
 • Ek - ženy 19 - 34 let (1982 - 1997)
 • Fk - ženy 35 - 44 let (1972 - 1981)
 • Gk - ženy 45 let a více (1971 a starší)
 • H17 - junioři 17 - 18 let (1998 - 1999)

 • Trať 7 km

 • D17 - juniorky 17 - 18 let (1998 - 1999)
 • H15 - dorostenci 15 - 16 let (2000 - 2001)

 • Trať 4 km

 • D15 - dorostenky 15 - 16 let (2000 - 2001)
 • H13 - žáci starší 13 - 14 let (2002 - 2003)

 • Trať 3 km

 • D13 - žačky starší 13 - 14 let (2002 - 2003)
 • H11 - žáci mladší 11 - 12 let (2004 - 2005)

 • Trať 2.300 m

 • D11 - žačky mladší 11 - 12 let (2004 - 2005)

 • Trať 1.500 m

 • D9 - dívky 9 - 10 let (2006 - 2007)
 • H9 - hoši 9 - 10 let (2006 - 2007)

 • Trať 750 m

 • D7 - dívky 7 - 8 let (2008 - 2009)
 • H7 - hoši 7 - 8 let (2008 - 2009)

 • Trať 100 m

 • D5 - dívky 6 let a mladší (2010 a mladší)
 • H5 - hoši 6 let a mladší (2010 a mladší)


 • DŮLEŽITÉ:
  Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

  Prezentace:
  Sobota 22. 10. 2016 8:00 - 9:00 hod. v centru závodů - areál U Chovatelů, Bílovecká ul., Opava - Kylešovice.
  Dodržujte čas prezentace, ať máte dostatek času na přesun do místa startu.
  Využijte prezentace den předem, pokud o této možnosti bude pořadatel informovat v aktualitách na hlavní stránce závodu.

  PŘIHLÁŠKY: do 21. 10. 2016
 • A - elektronicky: z on-line formuláře na www.silesiaopava.cz
 • B - osobně na adrese: BSC, Česká 2, Opava 6, 747 06

 • Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!! Tj. Když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli na uvedené adrese.
  Platné přihlášky do pátku 21. 10. 2016 s nárokem na startovní balíček a občerstvení v cíli.

  Na závod je možné se přihlásit i v sobotu 22. 10. 2016 na prezentaci za svýšené startovné, bez nároku na startovní balíček a občerstvení v cíli.

  Na dříve podané přihlášky hrazené v den závodu se vztahuje zvýšené startovné stejně jako na přihlášky podané v den závodu.  STARTOVNÉ23, 12 km7 km4, 3 km,
  2.300 m,
  1.500 m,
  750 m,
  100 m
  Poznámka
  do 23.10.2015 včetně100 Kč50 Kč30 Kčs nárokem na start. balíček a obč. v cíli
  v sobotu 24.10.2015150 Kč70 Kč50 Kčbez nároku na start. balíček a obč. v cíli

  Úhradu startovného proveďte:
  a) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli na adrese Česká 2, Opava 6, do pátku 21. 10. 2016 (nejlevnější způsob).
  b) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: mBANK č.ú. 670100-2202088038/6210.
  V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol své datum narození ve formátu RRRRMMDD. Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení. Doporučujeme provést příkaz k úhradě nejpozději k datu 19. 10. 2016.
  c) v sobotu na prezentaci (bez nároku na start. balíček a občerstvení v cíli) = zvýšené startovné!

  I na přihlášky podané před 22. 10. 2016, které budou hrazeny hotově v den závodu, se vztahuje zvýšené startovné!

  Je možné platit najednou jedním dokladem za více osob, jako VS uveďte RČ jednoho z vás a současně e-mailem sdělte jména dalších přihlášených startujících, za které jste platbu provedli včetně jejich data narození (ve tvaru RRRRMMDD).

 • V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...).
 • V případě neúčasti se startovné nevrací.
 • Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 19. 10. 2016.

  Startovné si platí pouze startující jednotlivci, za přihlášku družstva se již startovné neplatí. K vyplněným (a zaplaceným) přihláškám jednotlivců je pro zařazení do závodu družtev nutné pouze vyplnit přihlášku družstva. Zkuste přesvědčit své známé a kamarády, aby si maraton vyzkoušeli s Vámi a utvořte dohromady závodní tým.

  START:
  Raduň - hřiště za základní školou
 • 23 km - 10:00 hod.
 • 12 km - 10:10 hod.

  Areál U Chovatelů
 • 100 m - 9:30 hod. - kategorie HD5

  Areál Zdraví
 • 3 km - 10:00 hod. - kategorie H11, D13 (cíl Areál U Chovatelů)
 • 4 km - 10:10 hod. - kategorie H13, D15 (cíl Areál U Chovatelů)
 • 7 km - 10:20 hod. - kategorie H15, D17 (cíl Areál U Chovatelů)
 • 750 m - 10:20 hod. - kategorie HD7 (cíl Areál Zdraví)
 • 1.500 m - 10:30 hod. - kategorie HD9 (cíl Areál Zdraví)
 • 2.300 m - 10:40 hod. - kategorie D11 (cíl Areál Zdraví)

  CÍL: Opava-Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul.
 • kategorie HD7, HD9, D11 - cíl Areál Zdraví

  Občerstvení: 23 km - 2 občerstvovací stanice, všichni v cíli teplé jídlo, nealko.

  Ceny: Věcné ceny pro první tři v každé kategorii. Celkový vítěz a vítězné družstvo obdrží putovní pohár.

  Startovací balíček: startovní číslo, stravenka na občerstvení v cíli, pytel na věci, které si závodník odkládá na startu, služba převezení věcí ze startu do prostoru cíle.

  Podmínky účasti:
  Závod se koná za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje následující prohlášení:

 • Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem si vědom(a), že k účasti v SILESIA krosu musím být fyzicky dobře připraven a jsem osobně zodpovědný(á) za své technické dovednosti a za své vlastní zdraví.

 • Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat.

 • Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

 • Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přinesu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

 • Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.


  Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.